خازن

Filter
تنظیم جهت صعودی

موارد ۱-۱۲ از ۱۹۸

صفحه‌ی
تعداد در صفحه
مشاهده به عنوان مشبک لیست
 1. خازن 1000uF 63V
  Rating:
  0%
  افزودن به مقایسه
 2. خازن 470uF 400V
  Rating:
  0%
  افزودن به مقایسه
 3. خازن 470uF 450V اصلی
  Rating:
  0%
  افزودن به مقایسه
 4. خازن 6800MF 63V
  Rating:
  0%
  افزودن به مقایسه
 5. خازن 330uF 450V
  Rating:
  0%
  افزودن به مقایسه
 6. خازن 220uF 450V
  Rating:
  0%
  افزودن به مقایسه
 7. خازن 470uF 200V اصلی
  Rating:
  0%
  افزودن به مقایسه
 8. خازن 6800uF 50V
  Rating:
  0%
  افزودن به مقایسه
 9. خازن 330uF 250V
  Rating:
  0%
  افزودن به مقایسه
 10. خازن 470uF 250V
  Rating:
  0%
  افزودن به مقایسه
 11. خازن 330uF 250V
  Rating:
  0%
  افزودن به مقایسه
 12. خازن 150uF 400V
  Rating:
  0%
  افزودن به مقایسه
Filter
تنظیم جهت صعودی

موارد ۱-۱۲ از ۱۹۸

صفحه‌ی
تعداد در صفحه
مشاهده به عنوان مشبک لیست