پیک موتوری

این روش ارسال فقط برای مشتریان ساکن تهران فعال بوده و هزینه آن قبل از ارسال سفارش با مشتری هماهنگ می شود.

پست ایران

ارسال سفارش با پست محدودیت مکانی نداشته و قابل انتخاب برای تمامی مشتریان در سراسر ایران می باشد. درصورتیکه مبلغ سفارش بالاتر از ۲ میلیون تومان باشد ارسال سفارش با روش پستی رایگان بوده و هزینه آن به عهده فروشگاه خواهد بود.

تیپاکس

ارسال سفارش با تیپاکس بصورت پس کرایه بوده و هزینه آن به عهده مشتری است. درصورتیکه مبلغ سفارش بالای ۳ میلیون تومان باشد هزینه ارسال برای مشتری رایگان خواهد بود. توجه داشته باشید ارسال سفارش با این روش محدودیت هایی به شرح زیر دارد:
  • مخصوص شهرستان
  • سفارش های بالای ۱۰۰ هزار تومان