Product was successfully added to your shopping cart.
بک لایت LG 47LB - 9LED اصلی

بک لایت LG 47LB - 9LED اصلی

5٬000٬000ریال

(موجود)

 • بک‌لایت تلویزیون ال‌جی LG - سایز 47 اینچ - سری LB/LF/LY - اصلی بک‌لایت تلویزیون ال‌جی LG - سایز 47 اینچ - سری LB/LF/LY - اصلی
 • بک‌لایت تلویزیون ال‌جی LG - سایز 47 اینچ - سری LB/LF/LY - اصلی بک‌لایت تلویزیون ال‌جی LG - سایز 47 اینچ - سری LB/LF/LY - اصلی
 • بک‌لایت تلویزیون ال‌جی LG - سایز 47 اینچ - سری LB/LF/LY - اصلی بک‌لایت تلویزیون ال‌جی LG - سایز 47 اینچ - سری LB/LF/LY - اصلی
 • بک‌لایت تلویزیون ال‌جی LG - سایز 47 اینچ - سری LB/LF/LY - اصلی بک‌لایت تلویزیون ال‌جی LG - سایز 47 اینچ - سری LB/LF/LY - اصلی

اطلاعات کلی

بک‌لایت تلویزیون ال‌جی LG - سایز: 47 اینچ - 9 ال‌ای‌دی - سری: LB/LF/LY - اصلی

وضعیت: موجود

5٬000٬000ریال
 • با خرید 2 تا 10 عدد، برای این محصول 4٬952٬200ریال بپردازید و 1% تخفیف بگیرید.
 • با خرید 11 تا 20 عدد، برای این محصول 4٬904٬400ریال بپردازید و 2% تخفیف بگیرید.
 • با خرید 21 تا 30 عدد، برای این محصول 4٬880٬500ریال بپردازید و 3% تخفیف بگیرید.
 • با خرید 31 تا 50 عدد، برای این محصول 4٬856٬600ریال بپردازید و 3% تخفیف بگیرید.
 • با خرید 51 تا 100 عدد، برای این محصول 4٬832٬700ریال بپردازید و 4% تخفیف بگیرید.
 • با خرید 101 عدد و بالاتر، برای این محصول 4٬808٬800ریال بپردازید و 4% تخفیف بگیرید.

مشخصات این مدل
 • بک‌لایت تلویزیون ال‌جی
 • 47 اینچ
 • قیمت ذکر شده برای خرید یک شاخه است.
 • سری: LB - LF - LY
 • دست کامل این مدل شامل 4 خط و روی هر خط 9 ال‌ای‌دی قرار گرفته.
 • ابعاد آن برابر است با 980 میلی‌متر
 • نوع ال‌ای‌دی های کار شده در این مدل 3535 است و با ولتاژ 6 ولت (6V) کار می‌کنند.

LG: 47LS35A5-DC.AEUFLJP 47LW750H-ZA.AEUWLJG 47LW760H-ZA.AEUWLH 47LX320C-ZA.AEUYLJG 47LX320C-ZA.APDYLJG 47LX320H-ZA.AEUYLJG 47LX330C-ZA.AEKYLJG 47LX330C-ZA.AEUYLJG 47LX330C-ZA.APDYLJG 47LX330H-ZA.AEUYLJG 47LX530S-ZA.AEUYLJG 47LY310C-ZA.BDRWLDU 47LY330C-ZA.AEKWLJG 47LY330C-ZA.AENWLJG 47LY330C-ZA.AEUHLJG 47LY330C-ZA.AEUWLJG 47LY330C-ZA.APDWLJG 47LY331C-ZA.AEKWLJG 47LY345C-ZA.BDRWLJU 47LY345C-ZA.BRUWLJU 47LY540H-ZA.AEKWLJG 47LY540H-ZA.AENWLJG 47LY540H-ZA.AEUWLJG 47LY540H-ZA.APDWLJG 47LY540S-ZA.AEKWLH 47LY540S-ZA.AEKWLJG 47LY540S-ZA.AEUWLJG 47LY541H-ZA.AEKWLH 47LY541H-ZA.APDWLH 47LY750H-ZA.ADRWLJU 47LY750H-ZA.AEKWLJG 47LY750H-ZA.AENWLJG 47LY750H-ZA.AEUWLJG 47LY750H-ZA.APDWLJG 47LY750H-ZA.ARUWLJU 47LY751H-ZA.AEUWLH 47LY751H-ZA.AEUWLJG 47LY760H-ZA.AEKWLJG 47LY760H-ZA.AEUWLJG 47LY760H-ZA.AMAWLH 47LY760H-ZA.APDWLJG 47LY761H-ZA.AEKWLJG 47LY761H-ZA.AEUWLJG 47LB550V-ZA.BEEWLJG 47LB550V-ZA.BEEWLJP 47LB550V-ZA.BEKWLJP 47LB550V-ZA.BENWLJP 47LB550V-ZA.BEUWLJG 47LB550V-ZA.BEUWLJP 47LB550V-ZA.BPIWLJG 47LB550V-ZA.BPIWLJP 47LB550V-ZA.BVSWLJG 47LB550V-ZA.BVSWLJP 47LB551V-ZC.BDRWLDU 47LB552V-ZA.BDRWLDU 47LB5610-ZC.BEEHLJG 47LB5610-ZC.BEEWLJG 47LB5610-ZC.BEUHLJG 47LB5610-ZC.BEUWLJG 47LB561V-ZC.BEEHLJG 47LB561V-ZC.BEEWLJG 47LB561V-ZC.BEKHLJG 47LB561V-ZC.BEKWLJG 47LB561V-ZC.BENHLJG 47LB561V-ZC.BENWLJG 47LB561V-ZC.BEUHLJG 47LB561V-ZC.BEUWLJG 47LB561V-ZC.BPIHLJG 47LB561V-ZC.BPIWLJG 47LB561V-ZC.BVSHLJG 47LB561V-ZC.BVSWLJG 47LB561V-ZE.BDRWLDU 47LB563V-ZT.BDRWLDU 47LB5700-ZB.BEEHLJG 47LB5700-ZB.BEEHLJP 47LB5700-ZB.BEEWLJG 47LB5700-ZB.BEEWLJP 47LB5700-ZB.BEUHLJG 47LB5700-ZB.BEUHLJP 47LB5700-ZB.BEUWLJG 47LB5700-ZB.BEUWLJP 47LB5700-ZB.BPIHLJG 47LB5700-ZB.BPIWLJG 47LB570V-ZB.BEEHLJG 47LB570V-ZB.BEEHLJP 47LB570V-ZB.BEEWLJG 47LB570V-ZB.BEEWLJP 47LB570V-ZB.BEKHLJG 47LB570V-ZB.BEKHLJP 47LB570V-ZB.BEKWLJG 47LB570V-ZB.BENHLJG 47LB570V-ZB.BENHLJP 47LB570V-ZB.BENWLJG 47LB570V-ZB.BENWLJP 47LB570V-ZB.BEUHLJG 47LB570V-ZB.BEUHLJP 47LB570V-ZB.BEUWLJG 47LB570V-ZB.BEUWLJP 47LB570V-ZB.BPIHLJG 47LB570V-ZB.BPIHLJP 47LB570V-ZB.BPIWLJG 47LB570V-ZB.BPIWLJP 47LB570V-ZB.BVSHLJP 47LB570V-ZJ.BDRWLJU 47LB572V-ZP.BDRWLJU 47LB5800-ZM.BEEHLJG 47LB5800-ZM.BEEWLJG 47LB5800-ZM.BEUHLJG 47LB5800-ZM.BEUWLJG 47LB580N-ZM.BPDHLJG 47LB580N-ZM.BPDWLJG 47LB580V-ZB.BDRWLJU 47LB580V-ZM.BEEHLJG 47LB580V-ZM.BEEWLJG 47LB580V-ZM.BEKHLJG 47LB580V-ZM.BEKWLJG 47LB580V-ZM.BENHLJG 47LB580V-ZM.BENWLJG 47LB580V-ZM.BEUHLJG 47LB580V-ZM.BEUWLJG 47LB580V-ZM.BPDWLJG 47LB580V-ZM.BPIHLJG 47LB580V-ZM.BPIWLJG 47LB580V-ZM.BVSHLJG 47LB580V-ZM.BVSWLJG 47LB5820-ZJ.BEEHLJG 47LB5820-ZJ.BEEWLJG 47LB5820-ZJ.BEUHLJG 47LB5820-ZJ.BEUWLJG 47LB582V-ZG.BDRWLJU 47LB582V-ZJ.BEEHLJG 47LB582V-ZJ.BEEWLJG 47LB582V-ZJ.BENHLJG 47LB582V-ZJ.BENWLJG 47LB582V-ZJ.BEUHLJG 47LB582V-ZJ.BEUWLJG 47LB582V-ZJ.BPDHLJG 47LB582V-ZJ.BPDWLJG 47LB582V-ZJ.BVSHLJG 47LB582V-ZJ.BVSWLJG 47LB585V-ZM.BEKHLJG 47LB585V-ZM.BEKWLJG 47LB626V-ZE.BEUWLJG 47LB626V-ZE.BEUWLJP 47LB628V-ZB.BRUWLDU 47LB650V-ZE.BDRWLJU 47LB650V-ZN.BEEDLJP 47LB650V-ZN.BEEWLJP 47LB650V-ZN.BEKDLJP 47LB650V-ZN.BEKWLJP 47LB650V-ZN.BENDLJP 47LB650V-ZN.BENWLJP 47LB650V-ZN.BEUDLJP 47LB650V-ZN.BEUWLJP 47LB650V-ZN.BPIDLJP 47LB650V-ZN.BPIWLJP 47LB650V-ZN.BVSDLJP 47LB650V-ZN.BVSWLJP 47LB652V-ZA.BDRWLDU 47LB652V-ZA.BDRWLJU 47LB652V-ZA.BEUDLJP 47LB652V-ZA.BEUWLJP 47LB652V-ZA.BPDDLJP 47LB652V-ZA.BPDWLJP 47LB652V-ZA.BPIDLJP 47LB652V-ZA.BPIWLJP 47LB653V-ZK.BDRWLDU 47LB653V-ZK.BDRWLJU 47LB656V-ZN.BEUWLJP47LB6200-ZE.BEEWLJP 47LB6200-ZE.BEUWLJG 47LB6200-ZE.BEUWLJP 47LB620V-ZD.BDRWLDU 47LB620V-ZE.BEEWLJG 47LB620V-ZE.BEEWLJP 47LB620V-ZE.BENWLJP 47LB620V-ZE.BEUWLJG 47LB620V-ZE.BEUWLJP 47LB620V-ZE.BPDWLJG 47LB620V-ZE.BPDWLJP 47LB620V-ZE.BPIWLJP 47LB620V-ZE.BVSWLJG 47LB620V-ZE.BVSWLJP 47LF550V-ZA.ADKYLWA 47LF551C-ZA.BDRYLJU 47LF560V-ZB.BDRYLDU 47LF560V-ZB.BRUYLDU 47LF5610-ZF.BEEYLJG 47LF5610-ZF.BEKYLJG 47LF5610-ZF.BEUYLJG 47LF561V-ZF.BEEYLJG 47LF561V-ZF.BEKYLJG 47LF561V-ZF.BENYLJG 47LF561V-ZF.BEUYLJG 47LF561V-ZF.BPIYLJG 47LF561V-ZF.BVSYLJG 47LF562V-ZC.BRUYLDU 47LF563V-ZF.BDRYLDU 47LF5800-ZA.BEEYLJG 47LF5800-ZA.BEUHLJG 47LF5800-ZA.BEUYLJG 47LF5800-ZA.BPIYLJG 47LF5809-ZA.BEUYLJG 47LF580N-ZA.BPDYLJG 47LF580V-ZA.ADKYLWA 47LF580V-ZA.ARUYLDU 47LF580V-ZA.BDRYLDU 47LF580V-ZA.BEEYLJG 47LF580V-ZA.BEKYLJG 47LF580V-ZA.BENYLJG 47LF580V-ZA.BEUYLJG 47LF580V-ZA.BPIYLJG 47LF580V-ZA.BRUYLDU 47LF620V-ZB.BDRYLDU 47LF620V-ZB.BRUYLDU 47LF650V-ZA.BDRYLDU 47LF650V-ZA.BRUYLDU 47LF650V-ZB.BPDYLJP 47LF6529-ZA.BEUYLJP 47LF652V-ZA.BEEYLJP 47LF652V-ZA.BEKYLJP 47LF652V-ZA.BENYLJP 47LF652V-ZA.BEUYLJP 47LF652V-ZA.BPIYLJP 47LF652V-ZA.BVSYLJP 47LF652V-ZB.BRUYLDU 47LF653V-ZC.ADKYLWA 47LF653V-ZC.BDRYLDU 47LF653V-ZC.BRUYLDU 47LB5500-ZA.BEEWLJG 47LB5500-ZA.BEEWLJP 47LB5500-ZA.BEKWLJG 47LB5500-ZA.BEKWLJP 47LB5500-ZA.BEUWLJG 47LB5500-ZA.BEUWLJP

برند ال‌جی
سایز (اینچ) 47 اینچ
سری LB - LF - LY
سایز (طول) 980 میلی‌متر
تعداد LED در هر خط 9
تعداد خط در یک دست 4 خط
نوع LED 3535
ولتاژ هر LED 6 ولت
شرکت سازنده ای‌اس (ES)
 1. بسیار عالی ثبت شده توسط جوان در تاریخ 2021/2/3
  کیفیت

  بسار نور یکدست و بدون هاله ای تولید می کند.

لطفاً نظر خود را در رابطه با این کالا، برای ما ارسال نمایید...

به این کالا چه امتیازی می‌دهید ؟ *

  ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★
کیفیت