به جرأت می توان قلع را مصرفی ترین ابزار تعمیرات دانست و کیفیت آن را حیاتی شمرد. سیم قلع که از سه بخش (قلع-سرب-روغن) تشکیل شده برای اتصال دو قطعه فلزی به هم استفاده می شود. در سیم های قلع سوراخی ایجاد شده که از رزین مخصوص یا همان روغن پر شده و سبب می شود لحیم کاری با بهترین کیفیت انجام شود، به طور کلی می توان گفت با ذوب کردن سیم قلع در محل لحیم کاری دیگر نیازی به روغن نیست.

Product was successfully added to your shopping cart.

سیم، خمیر و توپ قلع

   

Items 1 to 12 of 29 total

  1. 1
  2. 2
  3. 3

   

Items 1 to 12 of 29 total

  1. 1
  2. 2
  3. 3