بک‌لایت LG 50LB-LF - 9LED

‎۹۶۱,۰۰۰ تومان
بک لایت تلویزیون LG ال جی 50 اینچ - سری LB/LY/GB /LF
موجودی: موجود
SKU
33412
  • قیمت از ۲ عدد به بالا : ‎۸۹۰,۰۰۰ تومان (۷% تخفیف)
  • قیمت از ۵ عدد به بالا : ‎۸۱۰,۰۰۰ تومان (۱۶% تخفیف)
  • قیمت از ۱۰ عدد به بالا : ‎۷۸۰,۰۰۰ تومان (۱۹% تخفیف)
قیمت ما با تعداد درخواستی شما مطابقت ندارد؟ با ما تماس بگیرید...
مشخصات این مدل
  • بک‌لایت تلویزیون ال‌جی LG
  • 50 اینچ
  • قیمت ذکر شده برای خرید یک شاخه است.
  • سری‌ LB/LY/GB
  • دست کامل این مدل شامل 5 خط، یعنی 10 نیم خط بوده و روی هر خط 10 ال‌ای‌دی قرار گرفته.
  • ابعاد آن برابر است با 1030 میلی‌متر (1030mm) طول و 15 میلی‌متر (15mm) عرض.
  • نوع ال‌ای‌دی های کار شده 3535 است و با ولتاژ 6 ولت (6V) کار می‌کنند.

LG: 50LF5610 50LF580V 50LF5800 50LY320C 50LB5700-ZB 50LB5700-ZK 50LB570B-ZB 50LB570B-ZK 50LB570U-ZB 50LB570U-ZJ 50LB570U-ZK 50LB570V-ZB 50LB570V-ZF 50LB570V-ZJ 50LB570V-ZK 50LB572U-ZP 50LB572V-ZP 50LB5800-ZM 50LB580B-ZM 50LB580U-ZM 50LB580V-ZM 50LB580V-ZA 50LB580U-ZB 50LB580V-ZB 50LB580V-ZD 50LB5820-ZJ 50LB582B-ZJ 50LB582U-ZJ 50LB582V-ZJ 50LB582V-ZG 50LB5610-ZC 50LB561B-ZC 50LB561U-ZC 50LB561U-ZE 50LB561V-ZC 50LB561V-ZE 50LB563U-ZT 50LB563V-ZT 50LB565U-ZQ 50LB565V-ZQ 50LB5500-ZA 50LB550B-ZA 50LB550U-ZA 50LB550V-ZA 50LB551U-ZC 50LB551V-ZC 50LB552U-ZA 50LB552V-ZA 50LB629V-ZM 50LB630V-ZA 50LB631V-ZL 50LB650V-ZA 50LB652V-ZA 50LB653V-ZK 50LB650V-ZN 50LF5800-ZA 50LF652V 50LB585V 50LS35A5-DC.AEUFLJP 50LW750H-ZA.AEUWLJG 50LW760H-ZA.AEUWLH 50LX320C-ZA.AEUYLJG 50LX320C-ZA.APDYLJG 50LX320H-ZA.AEUYLJG 50LX330C-ZA.AEKYLJG 50LX330C-ZA.AEUYLJG 50LX330C-ZA.APDYLJG 50LX330H-ZA.AEUYLJG 50LX530S-ZA.AEUYLJG 50LY310C-ZA.BDRWLDU 50LY330C-ZA.AEKWLJG 50LY330C-ZA.AENWLJG 50LY330C-ZA.AEUHLJG 50LY330C-ZA.AEUWLJG 50LY330C-ZA.APDWLJG 50LY331C-ZA.AEKWLJG 50LY345C-ZA.BDRWLJU 50LY345C-ZA.BRUWLJU 50LY540H-ZA.AEKWLJG 50LY540H-ZA.AENWLJG 50LY540H-ZA.AEUWLJG 50LY540H-ZA.APDWLJG 50LY540S-ZA.AEKWLH 50LY540S-ZA.AEKWLJG 50LY540S-ZA.AEUWLJG 50LY541H-ZA.AEKWLH 50LY541H-ZA.APDWLH 50LY750H-ZA.ADRWLJU 50LY750H-ZA.AEKWLJG 50LY750H-ZA.AENWLJG 50LY750H-ZA.AEUWLJG 50LY750H-ZA.APDWLJG 50LY750H-ZA.ARUWLJU 50LY751H-ZA.AEUWLH 50LY751H-ZA.AEUWLJG 50LY760H-ZA.AEKWLJG 50LY760H-ZA.AEUWLJG 50LY760H-ZA.AMAWLH 50LY760H-ZA.APDWLJG 50LY761H-ZA.AEKWLJG 50LY761H-ZA.AEUWLJG 50LB550V-ZA.BEEWLJG 50LB550V-ZA.BEEWLJP 50LB550V-ZA.BEKWLJP 50LB550V-ZA.BENWLJP 50LB550V-ZA.BEUWLJG 50LB550V-ZA.BEUWLJP 50LB550V-ZA.BPIWLJG 50LB550V-ZA.BPIWLJP 50LB550V-ZA.BVSWLJG 50LB550V-ZA.BVSWLJP 50LB551V-ZC.BDRWLDU 50LB552V-ZA.BDRWLDU 50LB5610-ZC.BEEHLJG 50LB5610-ZC.BEEWLJG 50LB5610-ZC.BEUHLJG 50LB5610-ZC.BEUWLJG 50LB561V-ZC.BEEHLJG 50LB561V-ZC.BEEWLJG 50LB561V-ZC.BEKHLJG 50LB561V-ZC.BEKWLJG 50LB561V-ZC.BENHLJG 50LB561V-ZC.BENWLJG 50LB561V-ZC.BEUHLJG 50LB561V-ZC.BEUWLJG 50LB561V-ZC.BPIHLJG 50LB561V-ZC.BPIWLJG 50LB561V-ZC.BVSHLJG 50LB561V-ZC.BVSWLJG 50LB561V-ZE.BDRWLDU 50LB563V-ZT.BDRWLDU 50LB5700-ZB.BEEHLJG 50LB5700-ZB.BEEHLJP 50LB5700-ZB.BEEWLJG 50LB5700-ZB.BEEWLJP 50LB5700-ZB.BEUHLJG 50LB5700-ZB.BEUHLJP 50LB5700-ZB.BEUWLJG 50LB5700-ZB.BEUWLJP 50LB5700-ZB.BPIHLJG 50LB5700-ZB.BPIWLJG 50LB570V-ZB.BEEHLJG 50LB570V-ZB.BEEHLJP 50LB570V-ZB.BEEWLJG 50LB570V-ZB.BEEWLJP 50LB570V-ZB.BEKHLJG 50LB570V-ZB.BEKHLJP 50LB570V-ZB.BEKWLJG 50LB570V-ZB.BENHLJG 50LB570V-ZB.BENHLJP 50LB570V-ZB.BENWLJG 50LB570V-ZB.BENWLJP 50LB570V-ZB.BEUHLJG 50LB570V-ZB.BEUHLJP 50LB570V-ZB.BEUWLJG 50LB570V-ZB.BEUWLJP 50LB570V-ZB.BPIHLJG 50LB570V-ZB.BPIHLJP 50LB570V-ZB.BPIWLJG 50LB570V-ZB.BPIWLJP 50LB570V-ZB.BVSHLJP 50LB570V-ZJ.BDRWLJU 50LB572V-ZP.BDRWLJU 50LB5800-ZM.BEEHLJG 50LB5800-ZM.BEEWLJG 50LB5800-ZM.BEUHLJG 50LB5800-ZM.BEUWLJG 50LB580N-ZM.BPDHLJG 50LB580N-ZM.BPDWLJG 50LB580V-ZB.BDRWLJU 50LB580V-ZM.BEEHLJG 50LB580V-ZM.BEEWLJG 50LB580V-ZM.BEKHLJG 50LB580V-ZM.BEKWLJG 50LB580V-ZM.BENHLJG 50LB580V-ZM.BENWLJG 50LB580V-ZM.BEUHLJG 50LB580V-ZM.BEUWLJG 50LB580V-ZM.BPDWLJG 50LB580V-ZM.BPIHLJG 50LB580V-ZM.BPIWLJG 50LB580V-ZM.BVSHLJG 50LB580V-ZM.BVSWLJG 50LB5820-ZJ.BEEHLJG 50LB5820-ZJ.BEEWLJG 50LB5820-ZJ.BEUHLJG 50LB5820-ZJ.BEUWLJG 50LB582V-ZG.BDRWLJU 50LB582V-ZJ.BEEHLJG 50LB582V-ZJ.BEEWLJG 50LB582V-ZJ.BENHLJG 50LB582V-ZJ.BENWLJG 50LB582V-ZJ.BEUHLJG 50LB582V-ZJ.BEUWLJG 50LB582V-ZJ.BPDHLJG 50LB582V-ZJ.BPDWLJG 50LB582V-ZJ.BVSHLJG 50LB582V-ZJ.BVSWLJG 50LB585V-ZM.BEKHLJG 50LB585V-ZM.BEKWLJG 50LB626V-ZE.BEUWLJG 50LB626V-ZE.BEUWLJP 50LB628V-ZB.BRUWLDU 50LB650V-ZE.BDRWLJU 50LB650V-ZN.BEEDLJP 50LB650V-ZN.BEEWLJP 50LB650V-ZN.BEKDLJP 50LB650V-ZN.BEKWLJP 50LB650V-ZN.BENDLJP 50LB650V-ZN.BENWLJP 50LB650V-ZN.BEUDLJP 50LB650V-ZN.BEUWLJP 50LB650V-ZN.BPIDLJP 50LB650V-ZN.BPIWLJP 50LB650V-ZN.BVSDLJP 50LB650V-ZN.BVSWLJP 50LB652V-ZA.BDRWLDU 50LB652V-ZA.BDRWLJU 50LB652V-ZA.BEUDLJP 50LB652V-ZA.BEUWLJP 50LB652V-ZA.BPDDLJP 50LB652V-ZA.BPDWLJP 50LB652V-ZA.BPIDLJP 50LB652V-ZA.BPIWLJP 50LB653V-ZK.BDRWLDU 50LB653V-ZK.BDRWLJU 50LB656V-ZN.BEUWLJP50LB6200-ZE.BEEWLJP 50LB6200-ZE.BEUWLJG 50LB6200-ZE.BEUWLJP 50LB620V-ZD.BDRWLDU 50LB620V-ZE.BEEWLJG 50LB620V-ZE.BEEWLJP 50LB620V-ZE.BENWLJP 50LB620V-ZE.BEUWLJG 50LB620V-ZE.BEUWLJP 50LB620V-ZE.BPDWLJG 50LB620V-ZE.BPDWLJP 50LB620V-ZE.BPIWLJP 50LB620V-ZE.BVSWLJG 50LB620V-ZE.BVSWLJP 50LF550V-ZA.ADKYLWA 50LF551C-ZA.BDRYLJU 50LF560V-ZB.BDRYLDU 50LF560V-ZB.BRUYLDU 50LF5610-ZF.BEEYLJG 50LF5610-ZF.BEKYLJG 50LF5610-ZF.BEUYLJG 50LF561V-ZF.BEEYLJG 50LF561V-ZF.BEKYLJG 50LF561V-ZF.BENYLJG 50LF561V-ZF.BEUYLJG 50LF561V-ZF.BPIYLJG 50LF561V-ZF.BVSYLJG 50LF562V-ZC.BRUYLDU 50LF563V-ZF.BDRYLDU 50LF5800-ZA.BEEYLJG 50LF5800-ZA.BEUHLJG 50LF5800-ZA.BEUYLJG 50LF5800-ZA.BPIYLJG 50LF5809-ZA.BEUYLJG 50LF580N-ZA.BPDYLJG 50LF580V-ZA.ADKYLWA 50LF580V-ZA.ARUYLDU 50LF580V-ZA.BDRYLDU 50LF580V-ZA.BEEYLJG 50LF580V-ZA.BEKYLJG 50LF580V-ZA.BENYLJG 50LF580V-ZA.BEUYLJG 50LF580V-ZA.BPIYLJG 50LF580V-ZA.BRUYLDU 50LF620V-ZB.BDRYLDU 50LF620V-ZB.BRUYLDU 50LF650V-ZA.BDRYLDU 50LF650V-ZA.BRUYLDU 50LF650V-ZB.BPDYLJP 50LF6529-ZA.BEUYLJP 50LF652V-ZA.BEEYLJP 50LF652V-ZA.BEKYLJP 50LF652V-ZA.BENYLJP 50LF652V-ZA.BEUYLJP 50LF652V-ZA.BPIYLJP 50LF652V-ZA.BVSYLJP 50LF652V-ZB.BRUYLDU 50LF653V-ZC.ADKYLWA 50LF653V-ZC.BDRYLDU 50LF653V-ZC.BRUYLDU 50LB5500-ZA.BEEWLJG 50LB5500-ZA.BEEWLJP 50LB5500-ZA.BEKWLJG 50LB5500-ZA.BEKWLJP 50LB5500-ZA.BEUWLJG 50LB5500-ZA.BEUWLJP

اطلاعات بیشتر
برند ال‌جی
سایز (اینچ) 50 اینچ
سری LB - LY - GB - LF
سایز (طول) 1030 میلی‌متر
تعداد LED در هر خط 9
تعداد خط در یک دست 5 خط
نوع LED 3535
ولتاژ هر LED 6 ولت
نظر خودتان را بنویسید
محصول مورد نظر:بک‌لایت LG 50LB-LF - 9LED
امتیاز شما